Nieuws

Algemene Ledenvergadering 2022

Donderdag 19 november vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats. Onder de aanwezigen waren ook diverse oud-bestuursleden en wethouder André Flach.


De notulen van de vorige ALV 2021 werd goedgekeurd. In het secretarieel jaarverslag werd stilgestaan bij Koningsdag 2022 en vooruitgeblikt naar 2023. De versoepeling van de Corona maatregelen medio februari, zorgde voor een korte voorbereidingstijd, maar toch werd er een feestelijke Koningsdag neergezet. Breakfastrun, Aubade, kindervrijmarkten, braderie, Taptoe en het afsluitende vuurwerk waren grote publiekstrekkers.

De penningmeester presenteerde het financieel jaarverslag, waarop de kascommissie aangaf dat de cijfers na controle goedgekeurd zijn. Voor 2023 zal de focus liggen op sponsorwerving om wederom een vertrouwde Koningsdag te kunnen realiseren. Zoals bij iedere vereniging is er dringend behoefte aan vrijwilligers. Hier zal komend jaar meer aandacht aan worden besteed via verschillende media-kanalen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is zich hier ook bewust van en wil hierover in gesprek met verenigingen.

De voorzitter staat stil bij het eigen bestuur. Wim Groenendijk, reeds 25 jaar, verbonden aan de Oranjevereniging wordt bedankt voor geweldige inzet. Ricardo Wervenbos moet helaas stoppen vanwege zijn loopbaanontwikkeling. Ook hij wordt bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid.

De plannen voor 2023 werden in grote lijnen gepresenteerd. Er wordt vastgehouden aan een groot deel van het traditionele programma. Doordat er meer behoefte is aan muziek zal meer aandacht besteed worden aan de OrangeGarden in de Sophiapark.

Er wordt al flink gewerkt aan het programma en we kijken nu al uit naar Koningsdag 2023.