Nieuws

Previous Next

Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana

Op donderdag 18 november jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging plaats gevonden. Deze vond digitaal plaats, waarbij alleen de bestuursleden in de raadzaal van het gemeentehuis aanwezig waren. De leden hebben digitaal vanuit huis mee kunnen vergaderen. De raadzaal werd door burgemeester Heijkoop ter beschikking gesteld, op deze manier kon de 1,5 meter onderlinge afstand goed worden gewaarborgd en ook “op afstand” samen met de leden vergaderd worden.


Jaarverslagen 2020/21

Tijdens de vergadering is een toelichting gegeven op het secretarieel en financieel jaarverslag 2020/2021. De kascommissie heeft vervolgens haar verslag uitgebracht n.a.v. de jaarlijkse controle op de financiën. De kascommissie was zeer tevreden en heeft het bestuur decharge verleend. Voorzitter Ewout van Bronswijk van de kascommissie is afgetreden en Dick Boon is aangesteld om de kascommissie te versterken. Trudy Wehrmeijer is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de kascommissie. Door de huidige financiële situatie van de vereniging blijft de jaarlijkse contributie voor 2022 gehandhaafd op € 10,00 per gezin.

Wijzigingen bestuur

Voorzitter Eyup Karso heeft, na lovende woorden over hen, een aantal bestuursleden voorgedragen voor een nieuwe termijn. Zij hebben zich in de afgelopen jaren op verschillende manieren fantastisch ingezet voor onze Oranjevereniging en daar hopen we nog lang gebruik van mogen maken. De volgende bestuursleden zijn voor een nieuwe termijn benoemd: Arend Schumacher (begonnen als bestuurslid in 1994), Wim Groenendijk (begonnen in 1997) en Dennis van den Hoek (gestart in 2015).

Daarnaast zijn twee bestuursleden afgetreden, namelijk Lynn van den Berg (bestuurslid sinds 2020) en Jorgen Feunekes (bestuurslid sinds 2016). Zij waren helaas niet aanwezig, maar het bestuur zal als blijk van dank en waardering binnenkort op een gepaste manier afscheid van ze nemen.

Ook mocht de vereniging twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Kajsa Jurgens en Cees van Meerten hebben de afgelopen periode ‘gesnuffeld’ bij de Oranjevereniging en zijn tijdens de ALV geïnstalleerd als bestuurslid. We kijken uit naar hun inbreng en enthousiasme voor onze mooie Oranjevereniging.

Koningsdag 2022

Na de installatie van de bestuursleden ging de vergadering verder over de toekomst en de plannen voor 2022. Door de onzekerheid over de regels in de toekomst voor het organiseren van activiteiten, zal de Oranjevereniging gaan inzetten op verschillende scenario’s. Zo zal er hoe dan ook een mooie Koningsdag-viering plaatsvinden. Tevens zijn er plannen om een jeugdbestuur op te zetten om deze groep meer te betrekken bij het bedenken en organiseren van activiteiten voor jongeren op en rondom Koningsdag.

Ook burgemeester Jan Heijkoop (ere-voorzitter van onze Oranjevereniging) kwam aan het woord. Hij sprak zijn waardering uit over de Oranjevereniging: “In Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee grote feesten namelijk Koningsdag en de Zomerparkdag. Met name Koningsdag is in de regio een begrip, waar ‘uit den lande’ oud-inwoners graag voor terugkeren naar ons dorp! Dat maakt de burgemeester en ons allen erg trots. Verder sprak de burgemeester zijn hoop uit dat er een kentering komt in de Coronacrisis. Hij wenste de Oranjevereniging veel succes bij het organiseren van Koningsdag 2022 in welke vorm dan ook!

Na de rondvraag en een afsluitend woord van de voorzitter is de vergadering afgesloten.

Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ is actief sinds 1913 en organiseert de jaarlijkse Koningsdagviering in Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij kan zij uw steun goed gebruiken! Voor slechts € 10,00 per jaar per gezin bent u lid van de Oranjevereniging. U kunt u aanmelden via de website www.oranjevereniging-hiambacht.nl.