Nieuws

Bericht voor leden

Tijdens de afgelopen ledenvergadering op 17 november jl. is door de leden voorgesteld om de contributie te verhogen van € 10,- naar € 12,50 per jaar.
In de afgelopen jaren heeft er geen verhoging plaats gevonden, omdat dit niet noodzakelijk was, maar door de sterk gestegen kosten op allerhande gebieden vonden de leden dat deze verhoging noodzakelijk is om een mooie Koningsdag te blijven organiseren. Dit voorstel is door de aanwezigen leden unaniem aangenomen.


Binnenkort zal de contributie worden geïncasseerd of ontvang je een factuur voor je lidmaatschap. Door jouw bijdrage kunnen we de activiteiten op Koningsdag mogelijk maken en daar willen we je hartelijk voor bedanken!

Nieuwsgierig geworden naar het programma? Binnenkort zullen we dit op onze website www.oranjevereniging-hiambacht.nl plaatsen, zodat je kunt zien wat er allemaal te doen is op Koningsdag in Hendrik-Ido-Ambacht.